Tuyển dụng tại TPHCM

TG làm việcLươngSL TUYỂN
Giao hàng xe tải
Ca 1: 0h30-9h30 sáng
Ca 2: 3h-12h Trưa

6tr5-8tr8
Giao hàng xe máy
3h-12h sáng
7tr-8tr5
QUẢN LÝ TẬP SỰ
0h-9h sáng
5tr5-6tr5
KẾ TOÁN
4h-12h trưa
5tr5-6tr3
Nhân Viên Văn Phòng excel
4h-12h trưa
5tr5-6tr2
Nữ giúp việc Công ty
2h30Sáng -11h30 Sáng
4tr-5tr55
Sinh viên/Lao động phổ thông
Nhập liệu+ bó lá mè: bán thời gian
5hChiều -1h Sáng
4tr55